Kalendarz zajęć (Zdrofit Stegny)

Wyczyść filtry »
« Luty »
« 24-02 do 01-03-2020 »
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
06:30  
55 min

CROSS TRAINING

Tomek Ch.

 
55 min

CROSS TRAINING

Tomek Ch.

     
06:45    
55 min

CROSS TRAINING

Łukasz Jb.

 
55 min

CROSS TRAINING

Łukasz Jb.

   
07:30  
25 min

30' MOBILITY

Tomek Ch.

 
25 min

30' MOBILITY

Tomek Ch.

     
08:15          
55 min

ROWERY S

Piotr Kź.

 
08:30
55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Ewa U.

55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Agnieszka M.

25 min

30' BRZUCH

Ewa U.

55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Agnieszka M.

55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Edyta Ma.

55 min

CROSS TRAINING

Łukasz Jb.

 
09:00  
55 min

TBC+STRETCH

Ania B.

25 min

30' POŚLADKI

Ewa U.

55 min

TBC+STRETCH

Ania B.

 
55 min

PŁASKI BRZUCH

Ewa U.

 
09:15          
55 min

ROWERY S

Piotr Kź.

 
09:30
25 min

30' STRETCH

Laila M.

55 min

JOGA

Agnieszka M.

55 min

PILATES

Ewa U.

55 min

JOGA

Agnieszka M.

55 min

FIT BALL

Edyta Ma.

55 min

CROSS TRAINING INTRO

Łukasz Jb.

55 min

POŚLADKI+BRZUCH

Tomek Z.

10:00
55 min

AKTYWNY SENIOR

Agnieszka G.

55 min

ZUMBA GOLD

Karolina Grz.

ZASTĘPSTWO

55 min

AKTYWNY SENIOR

Agnieszka G.

55 min

ZUMBA GOLD

Michał K.

ZASTĘPSTWO

55 min

PILATES

Agnieszka G.

55 min

TBC

Ewa U.

 
55 min

DLA MAM

Laila M.

         
10:15          
55 min

ROWERY S

Piotr Kź.

 
10:30            
55 min

TBC

Tomek Z.

11:00
55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Laila M.

55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Patrycja Br.

 
55 min

PILATES

Edyta Ma.

55 min

DLA MAM

Laila M.

55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Ewa U.

 
11:30            
55 min

FAT BURNING

Tomek Z.

12:00
25 min

30' BRZUCH

Laila M.

25 min

30' POŚLADKI

Patrycja Br.

25 min

30' KRĘGOSŁUP

Laila M.

55 min

POŚLADKI+BRZUCH

Edyta Ma.

25 min

30' KRĘGOSŁUP

Laila M.

   
12:30  
25 min

30' BRZUCH

Patrycja Br.

25 min

30' STRETCH

Laila M.

 
25 min

30' BRZUCH

Laila M.

 
55 min

STRETCHING

Tomek Z.

13:00    
55 min

DLA MAM

Laila M.

       
13:30          
25 min

30' TABATA

Milena M.

 
14:00          
25 min

30' POŚLADKI

Milena M.

 
14:30          
55 min

STRETCHING

Milena M.

 
16:15            
55 min

ROWERY S

Asia B.

16:30          
55 min

Patrycja Br.

55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Laila M.

16:45      
55 min

KETTLEBELL

Paweł Tr.

     
17:00    
25 min

30' BRZUCH

Milena M.

55 min

TBC

Kamila N.

     
17:15
55 min

CROSS TRAINING

Łukasz Jb.

     
55 min

CROSS TRAINING

Łukasz Jb.

55 min

ROWERY T

Adam St.

55 min

ROWERY S

Asia B.

17:30
25 min

30' BRZUCH

Ania B.

 
25 min

30' POŚLADKI

Milena M.

55 min

TABATA TRAINING

Natalia G.

55 min

ZUMBA

Ania B.

25 min

30' POŚLADKI

Patrycja Br.

55 min

TBC

Laila M.

 
55 min

TBC

Ewa U.

       
17:45  
55 min

CROSS TRAINING INTRO

Kamil Kc.

55 min

CROSS TRAINING

Łukasz Jb.

       
18:00
25 min

30' POŚLADKI

Ania B.

55 min

ZUMBA

Jhonnatan S.

55 min

POWER BAR

Milena M.

55 min

ZUMBA

Marta Dr.

55 min

PILATES

Agnieszka G.

25 min

30' BRZUCH

Patrycja Br.

 
18:15
25 min

30' GYMNASTICS

Michał Ch.

55 min

ROWERY S

Piotr Kź.

 
55 min

CROSS TRAINING

Kamil Kc.

55 min

ROWERY T

Adam St.

55 min

ROWERY T

Adam St.

25 min

30' MOBILITY

Michał Ch.

   
55 min

ROWERY S

Wioleta K.

   
55 min

ROWERY S

Asia B.

18:30
55 min

Ania B.

55 min

ABT

Laila M.

55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Ewa U.

55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Natalia G.

55 min

TABATA TRAINING

Paulina K.

ZASTĘPSTWO

55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Patrycja Br.

55 min

POWER BAR

Laila M.

18:45
55 min

CROSS TRAINING

Michał Ch.

55 min

CROSS TRAINING

Kamil Kc.

25 min

30' BRZUCH

Łukasz Jb.

     
55 min

CROSS TRAINING

Michał Ch.

19:00
55 min

POWER BAR

Mariusz M.

55 min

PILATES

Agnieszka G.

55 min

ZUMBA

Stefan J.

55 min

POWER BAR

Mariusz M.

55 min

TBC

Patrycja Br.

   
19:15
55 min

ROWERY S

Kamil W.

55 min

ROWERY S

Piotr Kź.

55 min

ROWERY S

Marcin Och.

ZASTĘPSTWO

25 min

30' MOBILITY

Kamil Kc.

55 min

ROWERY T

Adam St.

   
     
55 min

ROWERY S

Wioleta K.

 
19:30
55 min

TBC

Ania B.

55 min

POWER BAR

Laila M.

55 min

STRONG BY ZUMBA

Ania B.

55 min

TBC

Natalia G.

55 min

POWER BAR

Paulina K.

ZASTĘPSTWO

 
25 min

30' STRETCH

Laila M.

19:45
25 min

30' BRZUCH

Michał Ch.

25 min

30' MOBILITY

Kamil Kc.

55 min

CROSS TRAINING

Tomek Ch.

 
55 min

KETTLEBELL

Paweł Tr.

 
25 min

30' BRZUCH

Michał Ch.

20:00
55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Mariusz M.

55 min

TBC

Kamila N.

 
55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Mariusz M.

55 min

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Patrycja Br.

   
20:15
55 min

CROSS TRAINING

Michał Ch.

ZASTĘPSTWO

55 min

ROWERY S

Piotr Kź.

55 min

ROWERY S

Marcin Och.

ZASTĘPSTWO

55 min

ROWERY S

Wioleta K.

     
20:30
55 min

ZUMBA

Ania B.

25 min

30' STRETCH

Laila M.

55 min

POŚLADKI+BRZUCH

Ania B.

55 min

ZUMBA

Karolina W.

     
20:45  
55 min

KETTLEBELL

Paweł Tr.

55 min

CROSS TRAINING INTRO

Tomek Ch.

55 min

CROSS TRAINING

Filip D.

25 min

30' GYMNASTICS

Paweł Tr.

   
21:00
55 min

JOGA

Anatolij Cz.

55 min

BRZUCH+STRETCH

Kamila N.

55 min

JOGA

Anatolij Cz.

       
21:15
25 min

30' MOBILITY

Michał Ch.

ZASTĘPSTWO

 
55 min

ROWERY S

Marcin Och.

ZASTĘPSTWO

       
21:45  
25 min

30' GYMNASTICS

Paweł Tr.

 
25 min

30' MOBILITY

Filip D.

     
← →